Mandag d. 22.11.2021

Live-talk + film: Lyskunstens mestre

Plakat for filmen Live-talk + film: Lyskunstens mestre

Live-talk med Marie Nipper, direktør Copenhagen Contemporary, speciel guest mf.

Film: A space odyssey 2001

Censur: